קיצור שולחן ערוך גאנצפריד – סימן יח – הלכות תפילת שמונה עשרה