קיצור שולחן ערוך גאנצפריד – סימן טז' – דיני הפסקות בברכות קריאת שמע ובקריאת שמע