קיצור שולחן ערוך – גאנצפריד – סימן יג' – דיני קדושת בית הכנסת ובית המדרש