קיצור שולחן ערוך גאנצפריד – סימן ו' – קצת דיני ברכות ודיני ברוך הוא וברוך שמו ואמן