קיצור שולחן ערוך גאנצפריד – סימן ד' – הנהגת בית הכסא ודיני ברכת אשר יצר