קיצור שולחן ערוך גאנצפריד – סימן כ' – דין חזרת תפלת שליח הציבור