אורות התשובה – פרק ד' – התשובה הפרטית היחידית והתשובה הכלחית הציבורית העולמית, בעולם ובכנבת ישראל