דרך ה' – חלק א' – פרק ד' – במצבו של האדם בעולם הזה והדרכים שלפניו – בדרך פרט