קיצור שולחן ערוך גאנצפריד – סימן טו' – דיני קדיש וברכו וצרוף עשרה ואם יצאו מקצתן ודין שליח ציבור