קיצור שולחן ערוך גאנצפריד – סימן יב' – הכנת הגוף לתפלה ומקומות שראוי להתפלל שם