קיצור שולחן ערוך גאנצפריד – סימן ח' – דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל