קיצור שולחן ערוך גאנצפריד – סימן ה' – נקיון המקום לדבר שבקדושה