קיצור שולחן ערוך גאנצפריד – סימן ג – דין לבישת בגדיו והילוכו