אוצר אגדות התורה – פרק שלושה עשר – יעקב ולבן – א' – יעקב בדרכו לחרן